Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis
Romaní
Romero
Rosemary
llavors
Primed Rosemary
Té la llavor tractada per una millor i més uniforme germinació.

>> medicinal
>> alimentari
>> mel·lífera

>> fulla
>> flor/inflorescència
>> part vegetativa sencera
Johnny's Selected Seeds
13 upper Main Street, Fairfield, ME 04901, Maine USA
Tel: +1 877 564 6697

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat