Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Cebollí, Cibulet
Cebollino medio grueso
Chives
Gruixut
llavors
Staro
Varietat de fulla forta òptima per al processat i la congelació. La millor per a abastir el mercat que demana una fulla més gruixuda per a congelar, assecar o per a ús en fresc.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
Johnny's Selected Seeds
13 upper Main Street, Fairfield, ME 04901, Maine USA
Tel: +1 877 564 6697

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat