Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Fonoll
Hinojo
Fennel
llavors
Grosfruchtiger
Vigorós per a la producció de fulles i d'aroma dolç

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari
>> mel·lífera

>> llavors/fruits
Johnny's Selected Seeds
13 upper Main Street, Fairfield, ME 04901, Maine USA
Tel: +1 877 564 6697

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat