Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Cebollí, Cibulet
Cebollino medio grueso
Chives
Gruixut
llavors
Polyvert
Planta molt uniforme amb fulles de tamany mitjà. Creixement vigorós. Àpta per cultiu en contenedor o al terra. Més uniforme que Purly i de fulles més fines.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
Johnny's Selected Seeds
13 upper Main Street, Fairfield, ME 04901, Maine USA
Tel: +1 877 564 6697

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat