Thymus
Thymus
Farigola, timó
Tomillo
Thyme
Garden
llavors
Summer thyme
Fulles estretes, de color més gris i d'aroma i gust més dolç que l'anglès. És el preferit dels consumidors francesos. Sensible als hiverns massa freds.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat