Thymus praecox
Thymus praecox
Serpoll de muntanya
Serpol serrano
Creeping thyme, woolly thyme
altres
planter
Varietat molt rastrera de fulles petites amb aroma i sabor molt semblant a la nou moscada.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari
>> ornamental

>> llavors/fruits
>> part vegetativa sencera
>> arrels/bulbs/rizomes
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat