Thymus praecox
Thymus praecox
Serpoll de muntanya
Serpol serrano
Creeping thyme, woolly thyme
altres
planter
Farigola de mata baixa de flors blanques i roses al juliol. Complement perfecte per a la farigola "llanuda".

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari
>> ornamental

>> part vegetativa sencera
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat