Taraxacum officinale
Taraxacum officinale
Dent de Lleó, xicoia
Diente de león
Dandelion
llavors
Thick-lvd
Varietat principalment utilitzada com a comestible. Es planta un any i es recull al següent.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat