Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Julivert arrissat
Perejil rizado
Parsley
Arrissat
llavors
Favorit
ÉS una varietat de textura suau y agradable a la boca. És més dolç de gust i adequat per a tot tipus de usos.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat