Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Julivert
Perejil
Parsley
Fulla llisa plana
llavors
Argon
Varietat millorada de verd intens, fulles planes i forma alta. Alts rendiments. És força tolerant al mildium.

>> millorada agronòmicament

>> perfumeria
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat