Passiflora edulis (sin. P. incarnata)
Passiflora edulis (sin. P. incarnata)
Passiflora
Pasiflora
Passion fruit
llavors
Enfiladisa amb espectaculars flors violetes. Fuits púrpura comestibles de gust i aroma agradable. Creix només en llocs molt temperats.

>> alimentari
>> ornamental

>> flor/inflorescència
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat