Origanum x majoricum
Origanum x majoricum
Orenga
Orégano
Italian Oregano
Marjoram
planter
Olor molt forta similat al marduix. És un hibrid entre O. vulgare virens x O. majorana que li dona una versatilitat a la cuina. Flors blanques a l'estiu.

>> millorada agronòmicament

>> alimentari

>> flor/inflorescència
>> part vegetativa sencera
Richters
357 Highway 47 Goodwood, ON L0C 1A0 Canada
Tel: +1 905 640 6677

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat