Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Cebollí, Cibulet
Cebollino medio grueso
Chives
Gruixut
llavors
Thick Leaf CN CHI 5854
Una selecció de fulles gruixudes, verd fosc i d'alt rendiment. Molt versàtil per a la producció en torreta o en camp. Uniforme i de ràpid creixement. Molt vigorosa i de forma dreta.

>> millorada agronòmicament

>> medicinal
>> alimentari

>> part vegetativa sencera
CNSeeds
CN Seeds Ltd Pymoor, Ely, Cambrigeshire CB6 2ED United Kingdom
Tel: +44 (0) 1353 699413
info@cnseeds.co.uk

CONTACTE: Tel. 973481752 (Roser Cristóbal) o roser.cristobal@ctfc.cat